Актуално

20 August, 2016

Съобщение до инвеститорите в ДФ „Аврора Кепитъл – Балансиран” и в ДФ „Аларик – Глобални суровини”

Уважаеми инвеститори в ДФ „Аврора Кепитъл - Балансиран” (преобразуваща ...

Повече >>

Продукти

Xибриден депозит

 

Xибриден депозит

Изключително консервативен финансов инструмент, който инвестира до 90% от активите си в депозити с различна срочност до 12 месеца.

 

Мулти стратегии

 

Мулти стратегии

Фондът се характеризират със своята способност за динамично разпределяне на активите между различни стратегии, които попадат в рамките на инвестиционният му профил.

 

Глобални суровини

 

Глобални суровини

Фондът реализира своята инвестиционна стратегия, чрез разпределяне на активите в различните класове суровини, осигурявайки висока диверсификация.

 
Julius baer
Доходност Цени Активи
Аларик фондове 2016 г. 1 год. 3 год.
Аларик Хибриден депозит 1.42% 2.12% N/A
Аларик Глобални Суровини -5.13% -3.46% N/A
Аларик Балансиран -8.21% -12.21% -4.48%

Информация за фондовете към 2016-08-22