Актуално

14 September, 2016

ОПОВЕСТЯВАНЕ по чл. 74, ал. 4 от Наредба N 44

Уважаеми инвеститори, във връзка с изискването на чл. 74, ал. 4 от Наредба N 44, ...

Повече >>

8 September, 2016

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЯНА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ „АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН“ В „АЛАРИК – ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ“

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приключилата процедура по вливане на ДФ ...

Повече >>

Продукти

Xибриден депозит

 

Xибриден депозит

Изключително консервативен финансов инструмент, който инвестира до 90% от активите си в депозити с различна срочност до 12 месеца.

 

Мулти стратегии

 

Мулти стратегии

Фондът се характеризират със своята способност за динамично разпределяне на активите между различни стратегии, които попадат в рамките на инвестиционният му профил.

 

Глобални суровини

 

Глобални суровини

Фондът реализира своята инвестиционна стратегия, чрез разпределяне на активите в различните класове суровини, осигурявайки висока диверсификация.

 
Julius baer
Доходност Цени Активи
Аларик фондове 2016 г. 1 год. 3 год.
Аларик Хибриден депозит 1.55% 2.16% N/A
Аларик Глобални Суровини -0.66% 1.79% N/A

Информация за фондовете към 2016-09-28